Eliot Rosewater hears a sound

i’ve just finished reading this great novel “god bless you, mr. rosewater” by kurt vonnegut and wanted to share a quote from the book. i loved it towards ending the most, and i was thrilled by this paragraph:

Eliot encountered no one for quite a while, although he did catch someone peeking at him from a window. He winked and waved to whomever it was. When he reached Noah Rosewater Memorial High School, which was closed tight for the summer, he paused before the flagpole, indulged himself in shallow melancholy. He was taken by the sounds of the hollow iron pole’s being tapped and caressed despondently by the hardware on the empty halyard.

He wanted to comment on the sounds, to have someone else listen to them, too. But there was nobody around but a dog that had been following him, so he spoke to the dog. “That’s such an _American_ sound, you know? School out and the flag down? Such a sad American sound. You should hear it sometime when the sun’s gone down, and a light evening wind comes up, and it’s suppertime all around the world.”

A lump grew in his throat. It felt good.

in turkish:

Eliot, uzun süre kimseye rastlamadıysa da, birisinin penceresinden ona kaçamak bir göz attığını farketti. Her kimse, Eliot ona göz kırpıp el salladı. Yaz dolayısıyla sımsıkı kapanmış olan Noah Rosewater Hatıra Lisesi’nin önüne geldiğinde bayrak direğinin dibinde durup sığ bir hüzne kaptırdı kendini. Direğin boş duran ipinin tepesindeki makaraların içi boş demire çarptıkça çıkardıkları sese takılmıştı.

Bu sesle ilgili birşeyler söylemek, başkalarının da bu sesi dinlemesini sağlamak istiyordu. Ama etrafında, peşine takılmış olan bir köpekten başka kimse yoktu, Eliot da köpekle konuştu. “Ne kadar Amerikalı bir sestir bu, bilir misin? Okul kapanmış, bayrak inmiş. Ne kadar hazin bir Amerikan sesi. Sen bu sesi bir de güneş yeni batmışken, hafif bir akşam esintisi çıkmışken , dünyanın her yerinde akşam yemeği saati gelmişken duyacaksın.”

Boğazında bir düğüm büyümeye başladı. İyi bir duyguydu bu.

(çev. sinan fişek, dost yayınları)

Share Button